gru 08 2013
Wizyta w Turcji
08.12.2013.

Wizyta w Turcji   4-8 listopada

W dniach 4 – 8 listopada  odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie pod nazwą „Bright New Star of Europe” zorganizowanego  w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Miało ono miejsce w Stambule, w Turcji. Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kowali reprezentowały dyrektor szkoły pni Grażyna Wójcik oraz panie Anna Dacka i Justyna Statek.

Naszym gospodarzem w Turcji była szkoła Melahat Akkutlu  Ilkogretim  Okulu. W pierwszym dniu naszej wizyty dyrektor Ilter Aygun powitał  wszystkich serdecznie i oprowadził nas po szkole. Uczniowie w tradycyjnych strojach ludowych zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne przedstawiając muzykę i pieśni  typowe dla Turcji.

Popołudnie spędziliśmy podziwiając uroki Istambułu.

Wtorek to dzień, w którym reprezentanci szkół z Turcji, Polski i Litwy zademonstrowali wcześniej przygotowane prezentacje pt. Mój kraj – Moje miasto – Moja szkoła. Miały one na celu ukazanie najważniejszych informacji dotyczących kultury, geografii, historii oraz systemu edukacji poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.  Po południu zwiedzaliśmy TSE (Türk Standart Institution). Jest to instytut zajmujący się standaryzacją różnorodnych produktów.

6 listopada oglądaliśmy prezentacje szkół z Rumunii i Portugalii. Następnie omówiliśmy bloga  oraz stworzoną przez Litwę stronę internetową naszego projektu. W tym dniu odwiedziliśmy również prywatną szkołę "Bilfen Private Schools", która jest najdroższą szkołą w Stambule. Byliśmy pod wrażeniem pracowni do nauki astronomii, która jest całkowicie skomputeryzowana i pozwala na „obserwację kosmosu z kanapy”. Ponad to, pokazano nam pracownie matematyczną, gdzie uczniowie uczą się geometrii używając techniki 3D.

Kolejny dzień wizyty rozpoczęliśmy obserwacją lekcji. Każdy kraj został zaproszony na inne zajęcia. Następnie nasi gospodarze pokazali nam Stambuł. Zwiedziliśmy Cysternę Bazyliki (Cistern Basilica), która powstała w VI wieku i miała za zadanie zaopatrywać pałac cesarski w wodę w przypadku wojny. Była ona i nadal jest, jednym z największych sztucznych  starożytnych zbiorników wodnych.

Odwiedziliśmy również Ayasofia . Początkowo był to kościół katolicki (są tam wciąż wizerunki Chrystusa i Matki Boskiej) przeznaczony później na meczet. Jest to budowla robiąca ogromne wrażenie na zwiedzających. Można tam zobaczyć piękne mozaiki i cudowne żeliwne żyrandole wiszące niemalże tuż nad głowami turystów.

Z Ayasofia przeszliśmy do pałacu sułtańskiego, który przez ponad 380 lat pełnił funkcję rezydencji władców.  Następnie zwiedzaliśmy Błękitny Meczet. Zbudowany na polecenie sułtana Ahmeta I. Olbrzymie wrażenie robi kopuła wznosząca się 43 metry nad posadzką. Na ścianach można podziwiać arabeski oraz niebieskie kafelki z Izniku. Meczet wciąż służy jako miejsce modlitwy.

Piaty dzień wizyty rozpoczął się od obejrzenia prezentacji przygotowanych przez Irlandię i Hiszpanię. Tego dnia zwiedziliśmy także prywatną szkołę Çevre Private School.

9 listopada wróciliśmy do Polski.

Image  Image  Image
Image  Image  Image
Image  Image  Image
Image  Image  Image 


 

Meeting in  Turkey   4th – 8th May 2013

The first meeting of the schools taking part in the Comenius project called Bright New Star of Europe  took place in Istanbul – Turkey. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza was represented by Grazyna Wójcik, Anna Dacka and Justyna Statek. We were hosted by Melahat Akkutlu  Ilkogretim  Okulu.

During the first day of our visit the headmaster Ilter Aygun greeted us warmly and showed us his school. Then the Turkish students, wearing traditional clothes presented their talents: they danced Turkish dances and sang traditional songs.

In the afternoon we were visiting Istanbul.

On Tuesday the schools from Turkey, Poland and Lithuania showed their presentations “My country – My town – My school”. They aimed to present the most important information about the culture, geography, history and education in our countries. In the afternoon we visited TSE (Türk Standart Institution).  It is a company which deals with standardization of  various products.

On 6th November we watched the presentations of Portugal and Romania. Next we discussed the blog and website of our project that had been prepared by Lithuania. We also visited Bilfen Private Schools – the most expensive private school in Istanbul. We were impressed by the astronomy room that was totally computerized and enabled us watching the space from a couch. We also saw a maths room where students learn geometry using 3D technology.

The next day of our visit we started with lesson observation. Every country was invited to a different room to watch a different lesson. Than our hosts showed the most interesting places of Istanbul. We were shown Cistern Basilica   which dated from 6th century. It was (and still is) one of the biggest ancient artificial body of water.

We also visited Ayasofia – a mosque. It is a structure which certainly makes an impression on sightseers. You can see beautiful mosaics and wonderful cast-iron chandeliers hanging almost over tourists’ heads.

Next, we went to the sultans palace – the residence of Turkish masters. In the Blue Mosque we admired the dome soaring 43 meters over the floor and  the arabesques or blue tiles on the walls. This mosques  still serves as a place of prayers.

The 5th day of the visit started with watching the presentations of Irish and Spanish teams. On this day we visited Cevre Private School and in the afternoon we came back to Poland.