wrz 19 2011
Samorząd Uczniowski
18.09.2011.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Justyna Statek

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący S U Dominik Grzelak

Z-ca przewodniczącej Katarzyna Solis

Sekretarz Albert Kubiś

Rzecznik do spraw uczniów Maksymilian Pomorski